کتاب داستان انگلیسی

دانلود کتاب صوتی سفر بین جزیره ای– Island hopping

 دانلود کتاب صوتی سفر بین جزیره ای– Island hopping ( متن کتاب + فایل صوتی + فایل تمرین ) کتابهای داستان انگلیسی یکی از مجموعه ها و منابع مفید و سودمند برای آموزش زبان انگلیسی به کودکان و خردسالان می باشند. مجموعه پیش رو یکی از داستانهای معروف دوست داشتنی است که توسط کمپانی دیزنی و تحت عنوان…

دانلود کتاب صوتی هرکول – hercules

دانلود کتاب صوتی هرکول – hercules

 دانلود کتاب صوتی هرکول – hercules ( متن کتاب + فایل صوتی + فایل تمرین ) کتابهای داستان انگلیسی یکی از مجموعه ها و منابع مفید و سودمند برای آموزش زبان انگلیسی به کودکان و خردسالان می باشند. مجموعه پیش رو یکی از داستانهای معروف دوست داشتنی است که توسط کمپانی دیزنی و تحت عنوان Penguin Kids طراحی…

دانلود کتاب صوتی سفرهای گالیور - Gulliver's Travels

دانلود کتاب صوتی سفرهای گالیور – Gulliver’s Travels

دانلود کتاب صوتی سفرهای گالیور – Gulliver’s Travels ( متن کتاب + فایل صوتی + فایل تمرین ) کتابهای داستان انگلیسی یکی از مجموعه ها و منابع مفید و سودمند برای آموزش زبان انگلیسی به کودکان و خردسالان می باشند. مجموعه پیش رو یکی از داستانهای معروف دوست داشتنی است که توسط کمپانی دیزنی و تحت عنوان Penguin…

دانلود کتاب صوتی حیوانات پنهانکار - Animal-Camouflage

دانلود کتاب صوتی حیوانات پنهانکار – Animal-Camouflage

دانلود کتاب صوتی حیوانات پنهانکار به انگلیسی- Animal-Camouflage ( متن کتاب + فایل صوتی + فایل تمرین ) کتابهای داستان انگلیسی یکی از مجموعه ها و منابع مفید و سودمند برای آموزش زبان انگلیسی به کودکان و خردسالان می باشند. مجموعه پیش رو یکی از داستانهای معروف دوست داشتنی است که توسط کمپانی دیزنی و تحت عنوان Penguin…