دانلود کتاب صوتی زندگی یک حشره به انگلیسی- a bug's life

دانلود کتاب صوتی زندگی یک حشره به انگلیسی- a bug’s life

دانلود کتاب صوتی زندگی یک حشره به انگلیسی- a bug’s life ( متن کتاب + فایل صوتی + فایل تمرین ) کتابهای داستان انگلیسی یکی از مجموعه ها و منابع مفید و سودمند برای آموزش زبان انگلیسی به کودکان و خردسالان می باشند. مجموعه پیش رو یکی از داستانهای معروف دوست داشتنی است که توسط کمپانی دیزنی و…

دانلود کتاب صوتی 101 سگ خالدار - 101 Dalmatians

دانلود کتاب صوتی 101 سگ خالدار – 101Dalmatians

دانلود کتاب صوتی 101 سگ خالدار – 101 Dalmatians ( متن کتاب + فایل صوتی + فایل تمرین ) کتابهای داستان انگلیسی یکی از مجموعه ها و منابع مفید و سودمند برای آموزش زبان انگلیسی به کودکان و خردسالان می باشد. مجموعه پیش رو یکی از داستانهای معروف دوست داشتنی است که توسط کمپانی دیزنی و تحت عنوان…