دانلود کتاب صوتی دامبو - Dumbo

دانلود کتاب صوتی دامبو – Dumbo

دانلود کتاب صوتی دامبو- Dumbo ( متن کتاب + فایل صوتی + فایل تمرین ) کتابهای داستان انگلیسی یکی از مجموعه ها و منابع مفید و سودمند برای آموزش زبان انگلیسی به کودکان و خردسالان می باشند. مجموعه پیش رو یکی از داستانهای معروف دوست داشتنی است که توسط کمپانی دیزنی و تحت عنوان Penguin Kids طراحی و…

دانلود کتاب صوتی نمو ( nemo ) به زبان انگلیسی

دانلود کتاب صوتی نمو ( nemo ) به زبان انگلیسی

دانلود کتاب صوتی نمو ( nemo ) به زبان انگلیسی ( متن کتاب + فایل صوتی + فایل تمرین ) کتابهای داستان انگلیسی یکی از مجموعه ها و منابع مفید و سودمند برای آموزش انگلیسی به کودکان و خردسالان است. مجموعه پیش رو یکی از داستانهای معروف دوست داشتنی است که توسط کمپانی دیزنی و تحت عنوان Penguin Kids…

کتاب صوتی سیندرلا به زبان انگلیسی

دانلود کتاب داستان صوتی سیندرلا به زبان انگلیسی ( فایل PDF و MP3 )

دانلود کتاب صوتی سیندرلا به زبان انگلیسی ( متن کتاب + فایل صوتی + فایل تمرین ) کتابهای داستان انگلیسی یکی از مجموعه ها و منابع مفید و سودمند برای آموزش انگلیسی به کودکان و خردسالان است. مجموعه پیش رو داستانهای معروف دوست داشتنی هستند که توسط کمپانی دیزنی و تحت عنوان Penguin Kids طراحی و تدوین شده اند.…